XII Międzynarodowy Salon
Fotografii Artystycznej Lekarzy

PhotoArtMedica 2024

ZAPRASZAMY

REGULAMIN

OPŁATY

PRZEŚLIJ ZDJĘCIA

IMPC

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Z wielką przyjemnością chciałbym Was poinformować, iż decyzją Zarządu Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej – FIAP z dniem 1 lutego 2024 r. został powołany Międzynarodowy Klub Fotografów Medyków FIAP - IMPC.
Jak zapewne wielu z Was wie FIAP-Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej z siedzibą w Luksemburgu jest największą organizacją fotograficzną na świecie, jedyną uznawaną przez UNESCO. W jej skład wchodzą narodowe organizacje fotograficzne ze 199 krajów, gromadzące ok. 2 mln fotografów.

IMPC staje się pierwszym zawodowym klubem w strukturach tej organizacji. Decyzja ta jest wyrazem uznania dla pasji i talentów fotograficznych środowiska medycznego. Zapewne przyczynił się do tego również Wasz udział i dzielenie się pasją w ramach Salonów PhotoArtMedica od 2013 roku. Raz jeszcze Wam za to serdecznie dziękuję!

Do IMPC będą zapraszani przedstawiciele zawodów medycznych - nie tylko lekarze, lekarze dentyści ale też m.in. ratownicy medyczni, pielęgniarki i położne, farmaceuci, lekarze weterynarii. Celem IMPC jest integracja środowiska medycznego w ramach wspólnej pasji i dzielenia się nią w trakcie różnych wydarzeń socjalno-artystycznych. IMPC

Wraz z powołaniem Klubu Zarząd FIAP-u powołał 3-osobowy Zarząd IMPC. Na funkcję Prezydenta IMPC został powołany dr Sefa Ulukan (Prezes Tureckiego Towarzystwa Fotograficznego), na funkcję Wice-Prezydentów zostali powołani dr Franco Ameli (Włochy) oraz dr Krzysztof Muskalski (Polska). https://www.fiap.net/en/fiap-medical-photographers-club-impc/informations-and-activities/general-management

Wraz z objęciem funkcji Wice-Prezydenta IMPC zostałem również Krajowym Przedstawicielem dla Polski. W związku z tym zapraszam Was bardzo serdecznie do przyłączenia się do Międzynarodowego Klubu Fotografów Medyków FIAP i dzielenia się swoją pasją w ramach międzynarodowej społeczności medycznej.

Warunkiem przystąpienia do IMPC jest wypełnienie deklaracji członkowskiej dostępnej na stronie: https://www.fiap.net/en/fiap-medical-photographers-club-impc/informations-and-activities/membership

Członkostwo w IMPC jest bezpłatne. W deklaracji należy podać nr Karty Fotografa FIAP/FIAP Lifecard. Osoby nie posiadające takiej karty mogą ją wyrobić za pośrednictwem strony: https://www.fiap.net/en/services/photographers-card-service

Film instruktażowy "Jak założyć Kartę Fotografa FIAP: https://www.youtube.com/watch?v=imghsDi8UiQ

Opłata za wyrobienie Karty Fotografa FIAP wynosi 50 euro i jest jednorazowa oraz dożywotnia. Uprawnia do ubiegania się o dystynkcje artystyczne FIAP oraz do udziału w imprezach organizowanych przez FIAP.

Wypełniony wniosek należy przesłać do Krajowego Przedstawiciela-Polska, czyli do mnie na adres: IMPCPoland@gmail.com

Raz jeszcze zapraszam Was do przyłączenia się do IMPC. Stwórzmy silną reprezentację Polski w ramach IMPC!

Pozdrawiam Was serdecznie,

Dr n. med. Krzysztof Muskalski
Przewodniczący Salonów PhotoArtMedica
Wice-Prezydent Międzynarodowego Klubu Fotografów Medyków FIAP (IMPC)

ZAPRASZAMY

REGULAMIN

OPŁATY

PRZEŚLIJ ZDJĘCIA

Adres

Okręgowa Izba Lekarska
w Częstochowie
PhotoArtMedica 2024
ul. gen. J. Zajączka 5
42-202 Częstochowa
Polska

Dane kontaktowe

Email: pam@photoartmedica.com                    
Telefon: +48 34 3681888                    
Fax: +48 34 3681888 (0)

HTML Creator