XII Międzynarodowy Salon
Fotografii Artystycznej Lekarzy

PhotoArtMedica 2024


wpłaty dla uczestników z POLSKI


prosimy kierować na

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
ul. gen. J. Zajączka 5
42-202 Częstochowa

Nr rachunku bankowego:
mBank S.A.

82 1140 1889 0000 2433 3300 1001
wpłaty z dopiskiem:

PhotoArtMedica 2024, imię i nazwisko

ZAPRASZAMY

REGULAMIN

OPŁATY

PRZEŚLIJ ZDJĘCIA

Adres

Okręgowa Izba Lekarska
w Częstochowie
PhotoArtMedica 2024
ul. gen. J. Zajączka 5
42-202 Częstochowa
Polska

Dane kontaktowe

Email: pam@photoartmedica.com                    
Telefon: +48 34 3681888                    
Fax: +48 34 3681888 (0)

HTML Maker