XII Międzynarodowy Salon
Fotografii Artystycznej Lekarzy

PhotoArtMedica 2024

Mobirise

Jesteś lekarzem, lekarzem dentystą, wykładowcą uczelni medycznej, studentem medycyny, stażystą, technikiem obrazowania medycznego, a twoją pasją jest fotografia i chęć zatrzymania w kadrze tej jednej ulotnej i niepowtarzalnej chwili - ten salon jest właśnie dla Ciebie - podziel się Swoją wrażliwością ... zapraszamy

ZAPRASZAMY

REGULAMIN

OPŁATY

PRZEŚLIJ ZDJĘCIA


XII MIĘDZYNARODOWY SALON FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ LEKARZY
PHOTOARTMEDICA 2024Częstochowa

Organizator:
OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA w CZĘSTOCHOWIE
ul. Zajączka 5, 42-200 Częstochowa

Przewodniczący salonu:
dr n. med. Krzysztof Muskalski – EFIAP/p, EPSA, HonAMFI, GAPU, AFRP, ZPAF

Patronat:
Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej

Auspicje:
Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej FIAP

Regulamin uczestnictwa:
1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie lekarze, nauczyciele akademiccy uniwersytetów medycznych oraz studenci medycyny z kraju i zagranicy. Technicy obrazowania medycznego mogą brać udział wyłącznie w kategorii „Fotografia medyczna”.

2. Tematyka:
TW) TEMAT WOLNY (kolor lub czarno-biały)
C) CZERWIEŃ (kolor)
FM) FOTOGRAFIA MEDYCZNA (kolor lub czarno-biały)

3. Prace można zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.photoartmedica.pl
Każdy Uczestnik może nadesłać do 4 prac w każdej z 3 kategorii (łącznie 12). Maksymalny wymiar każdej fotografii to 2000 pikseli dłuższego boku, 300 dpi, w kompresji 7-10. Maksymalny rozmiar każdej fotografii to 2 MB. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice.
Fotografie należy opisać w następujący sposób:
Temat i kolejny numer-imię i nazwisko autora-tytuł pracy-dwuliterowy kod ISO kraju (kody ISO2 dostępne są na stronie : www.fiap.net/pdf/ISO2-en.pdf, np. Polska – PL). Opis fotografii nie powinien przekraczać 20 znaków. Prosimy w nazwie pliku nie używać polskich czcionek – Tytuł „Śpiące łabędzie” ukaże się jako „pice abdzie”, należy napisać „Spiace labedzie” - oraz znaków takich jak :. , # (*, itp.
Przykład dla tematu TW: TW1-Jan Kowalski-Weronika-PL
Przykład dla tematu P: CR1-Jan Kowalski-Anna-PL
Przykład dla tematu FM: FM1-Jan Kowalski-Usmiech-PL

4. Jury zastrzega sobie prawo bez porozumienia z Uczestnikiem do zmiany kategorii konkursowej zgłoszonego zdjęcia, w przypadku uznania, że fotografia pasuje do innej kategorii tematycznej niż wskazana przez Uczestnika.

5. Nagrody:
PhotoArtMedica 2024 GRAND PRIX (Czerwień + Temat wolny) – statuetka Grand Prix autorstwa artysty rzeźbiarza Mariusza Chrząstka

Kategoria – TEMAT WOLNY:
Medale Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej
I nagroda – Złoty Medal Fotoklubu RP
II nagroda – Srebrny Medal Fotoklubu RP
III nagroda – Brązowy Medal Fotoklubu RP
Medal Honorowy Międzynarodowej Federacji Fotografii Artystycznej (FIAP)
Medale PhotoArtMedica
I nagroda – Złoty Medal PhotoArtMedica
II nagroda – Srebrny Medal PhotoArtMedica
III nagroda – Brązowy Medal PhotoArtMedica

Kategoria – CZERWIEŃ:
Medale Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej
I nagroda – Złoty Medal Fotoklubu RP
II nagroda – Srebrny Medal Fotoklubu RP
III nagroda – Brązowy Medal Fotoklubu RP
Medal Honorowy Międzynarodowej Federacji Fotografii Artystycznej (FIAP)
Medale PhotoArtMedica
I nagroda – Złoty Medal PhotoArtMedica
II nagroda – Srebrny Medal PhotoArtMedica
III nagroda – Brązowy Medal PhotoArtMedica

Kategoria FOTOGRAFIA MEDYCZNA:
Medal Honorowy Międzynarodowej Federacji Fotografii Artystycznej (FIAP)
Medale PhotoArtMedica
I nagroda – Złoty Medal PhotoArtMedica
II nagroda – Srebrny Medal PhotoArtMedica
III nagroda – Brązowy Medal PhotoArtMedica
Honorowe wyróżnienia.
Nagrody specjalne.
Nagrody uczestnictwa.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Przewidywane są nagrody rzeczowe od Sponsorów i Partnerów Salonu.
Protokół z obrad Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej oraz facebook’u Salonu PhotoArtMedica. Laureaci Salonu zostaną powiadomieni o przyznanej nagrodzie pocztą elektroniczną.

6. Terminy:
Nadsyłanie prac do: 21 września 2024 r.
Ocena jury do: 5 października 2024 r.
Ogłoszenie wyników: 26 października 2024 r.
Wręczenie nagród i otwarcie wystawy: 26 października 2024 r.
Termin wystawy: 26 października – 17 listopada 2024 r.
Wysyłka katalogu i Dyplomu Uczestnictwa: do 31 grudnia 2024 r.

7. Miejsce wystawy: Ratusz – Muzeum Częstochowskie

8. Przewodnicząca Jury: Małgorzata Dołowska – Prezes Stowarzyszenia Twórców Fotoklub RP, Dyrektor Fundacji „Fotografia dla Przyszłości”

9. Opłaty rejestracyjne:
Lekarze-Członkowie Izb Lekarskich i Nauczyciele Akademiccy Uniwersytetów Medycznych:
Jedna kategoria: 100 zł, dwie-trzy kategorie 120 zł

Studenci krajowych Uniwersytetów Medycznych:
Jedna kategoria: 70 zł, dwie-trzy kategorie 100 zł

Płatność przelewem na konto: mBank S.A. 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001 – w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika oraz opłata rejestracyjna PhotoArtMedica 2024.

Każdy z Uczestników konkursu otrzyma po jego zakończeniu katalog XII Międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica 2024. Laureaci nagród zobligowani są do odbioru nagród rzeczowych osobiście. Możliwa będzie wysyłka nagród rzeczowych na koszt Laureata.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w celach reklamowych w prasie i publikacjach związanych z konkursem oraz w katalogu wystawy pokonkursowej, a także do prezentowania wystawy pokonkursowej w galeriach krajowych i zagranicznych.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i miejsca realizacji Salonu.

12. Autor fotografii zgłoszonych do udziału w Salonie PhotoArtMedica 2024 oświadcza, że fotografie wykonał osobiście i jest jedynym właścicielem praw autorskich zgłoszonych fotografii, oświadcza też że fotografie te nie naruszają dóbr osobistych i materialnych osób trzecich oraz że posiada zgodę osób przedstawionych na fotografiach na publikację ich wizerunku.

13. Gdy wartość nagrody rzeczowej będzie przekraczać kwotę 760 zł, od nagród tych
zostanie pobrany i odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). W tej sytuacji organizator pobiera podatek od całej wygranej.

14. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.


ZAPRASZAMY

REGULAMIN

OPŁATY

PRZEŚLIJ ZDJĘCIA

Adres

Okręgowa Izba Lekarska
w Częstochowie
PhotoArtMedica 2024
ul. gen. J. Zajączka 5
42-202 Częstochowa
Polska

Dane kontaktowe

Email: pam@photoartmedica.com                    
Telefon: +48 34 3681888                    
Fax: +48 34 3681888 (0)

Best AI Website Maker