V MIĘDZYNARODOWY SALON FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ LEKARZY
PHOTOARTMEDICA 2017 – Częstochowa


Organizator:
OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA w CZĘSTOCHOWIE
ul. Zajączka 5, 42-200 Częstochowa, Poland
Przewodniczący salonu: dr n. med. Krzysztof Muskalski – AFIAP, AFRP, ZPAF
Patronat:
Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej

Regulamin uczestnictwa:
1.    W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie lekarze, nauczyciele akademiccy uniwersytetów medycznych oraz studenci medycyny z kraju i zagranicy.
2.    Tematyka:    
TW) TEMAT WOLNY (kolor lub czarno-biały)
N) NATURA (kolor lub czarno-biały)
3.    Prace można zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.photoartmedica.com
Każdy uczestnik może nadesłać do 4 prac w każdej kategorii, w sumie 8. Wymiar każdej fotografii powinien wynosić około 2000 pikseli dłuższego boku, 300 dpi, w kompresji 7-10. Maksymalny rozmiar każdej fotografii to 2 MB.
Nazwę pilku należy opisać w następujący sposób:
Temat i kolejny numer-imię i nazwisko autora-tytuł pracy-dwuliterowy kod ISO kraju (kody ISO2 dostępne są na stronie : www.fiap.net/pdf/ISO2-en.pdf, np. Polska – PL). Opis fotografii nie powinien przekraczać 20 znaków. Prosimy nie używać polskich czcionek (np. ą, ę,ł) oraz znaków takich jak :. , # (*, itp. 
Przykład dla tematu TW: TW1-Jan Kowalski-Pejzaz wiosenny-PL
Przykład dla tematu N: N1-Jan Kowalski-Pejzaż wiosenny-PL.

W rubryce "Tytuł zdjęcia" prosimy powtórzyć tytuł taki jak w opisie pliku ale z polskimi znakami i spacjami.

 

Prosimy o wpisywanie tytułów fotografii w oddzielnej rubryce.


4.    Nagrody:
PhotoArtMedica 2017 GRAND PRIX (temat wolny + krajobraz miejski) – statuetka Grand Prix autorstwa artysty rzeźbiarza Mariusza Chrząstka

Kategoria – TEMAT WOLNY:
Medale Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej
I nagroda – Złoty Medal Fotoklubu RP
II nagroda – Srebrny Medal Fotoklubu RP
III nagroda – Brązowy Medal Fotoklubu RP
Medal Honorowy Międzynarodowej Federacji Fotografii Artystycznej (FIAP)
Medale PhotoArtMedica
I nagroda – Złoty Medal PhotoArtMedica
II nagroda – Srebrny Medal PhotoArtMedica
III nagroda – Brązowy Medal PhotoArtMedica

Kategoria – NATURA:
Medale Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej
I nagroda – Złoty Medal Fotoklubu RP
II nagroda – Srebrny Medal Fotoklubu RP
III nagroda – Brązowy Medal Fotoklubu RP
Medal Honorowy Międzynarodowej Federacji Fotografii Artystycznej (FIAP)
Medale PhotoArtMedica
I nagroda – Złoty Medal PhotoArtMedica
II nagroda – Srebrny Medal PhotoArtMedica
III nagroda – Brązowy Medal PhotoArtMedica

Honorowe wyróżnienia w obu kategoriach.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Przewidywane są nagrody rzeczowe od Sponsorów i Partnerów Salonu.

5.    Terminy:
Nadsyłanie prac do: 23 września 2017 r.
Ocena jury do: 30 września 2017 r.
Ogłoszenie wyników: 7 października 2017 r.
Wręczenie nagród i otwarcie wystawy: 21 października 2017 r.
Termin wystawy: 21 października – 10 listopada 2017 r.
Wysyłka katalogu i Dyplomu Uczestnictwa: 15 grudnia 2017 r.
6.    Miejsce wystawy: Muzeum Częstochowskie – Ratusz-Sala Reprezentacyjna
7.    Przewodniczący Jury: Mieczysław Cybulski AFRP, AFIAP , zdfp, hon. GFA, WTF, LTF, TFiO – Prezes Stowarzyszenia Twórców Fotoklub RP
8.    Opłaty rejestracyjne:
Lekarze-Członkowie Izb Lekarskich i Nauczyciele Akademiccy Uniwersytetów Medycznych:
Jedna kategoria: 80 zł, dwie kategorie 100 zł
Studenci krajowych Uniwersytetów Medycznych (nie dotyczy studiów doktoranckich):
Jedna kategoria: 50 zł, dwie kategorie 80 zł
Płatność przelewem na konto: mBank S.A. 55 1140 1889 0000 2433 3300 1002
9.    Każdy z Uczestników konkursu otrzyma po jego zakończeniu katalog V Międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica 2017. Laureaci nagród zobligowani są do odbioru nagród rzeczowych osobiście. Możliwa będzie wysyłka nagród rzeczowych na koszt Laureata.
10.    Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w celach reklamowych w prasie i publikacjach związanych z konkursem oraz w katalogu wystawy pokonkursowej, a także do prezentowania wystawy pokonkursowej w galeriach krajowych i zagranicznych.
11.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji Salonu.
12.    Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.