• Konkurs Ford-BMW Frank-Cars
  • Konkurs Ford-BMW Frank-Cars

Konkurs fotograficzny Partnera Salonu PhotoArtMedica – Frank-Cars Częstochowa


Zapraszamy Uczestników Salonu PhotoArtMedica do dodatkowej konkurencji – konkursu fotograficznego organizowanego przez naszego Partnera Frank-Cars z samochodami marki Ford i BMW w roli głównej. Zapraszamy do fotografowania tych marek w różnych, dowolnych ujęciach, zarówno starszych modeli jak i nowych, od plenerów po detale, w zwykłych i niezwykłych sytuacjach, w otoczeniu pięknych kobiet, przystojnych mężczyzn, rozbawionych dzieci, i nie tylko…


Hasło konkursu:

 
Wyraź emocje, ekspresję i ukaż oryginalność samochodów marki Ford i BMW.
 
Regulamin konkursu

 
1. Konkurs przeznaczony jest dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz nauczycieli akademickich i studentów Uniwersytetów Medycznych.

 

2. Każdy uczestnik może nadesłać 3 fotografie - parametry zdjęć: minimalna rozdzielczość zdjęcia to  8 MB 3266 x 2450 pikseli

 

3. Zdjęcia należy przesłać na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – zgłoszenie oprócz zdjęć powinno zawierać:
    - Tytuł, imię, nazwisko
    - Miejsce pracy, stanowisko/miejsce studiów, wydział, rok
    - email, tel. kontaktowy
- Tytuł pracy

 

4. 12 najlepszych fotografii dla każdej marki zostanie zamieszczonych w kalendarzach firmowych salonów Ford Frank-Cars oraz BMW Frank-Cars na rok 2018. Nakład kalendarzy wyniesie po około 1500 sztuk.

 

5. Laureaci 3 najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

 

6. Galeria zwycięskich fotografii zostanie wyeksponowana w salonach samochodowych Ford i BMW Frank-Cars w Częstochowie.

 

7. Istnieje możliwość użyczenia samochodów marki Ford i BMW do sesji zdjęciowej.

 

Kontakt:
Dealer BMW Frank-Cars
Wojciech Szczypiór
Specjalista ds. Marketingu
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa
Tel.: +48 34 399 16 14
Mobile: +48 797 400 914
Fax: +48 34 39 91 603
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: http://www.bmw-frankcars.pl/

 

8. Jury: Przedstawiciele Frank-Cars i PhotoArtMedica

 

Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie i akceptację niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). Przetwarzane dane obejmują dane zawarte w pkt. 3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

W zakresie prac zgłoszonych do Konkursu, w momencie ich nadesłania przez Uczestnika Organizatorowi, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną na okres 5 lat upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do tych zdjęć na następujących polach eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, techniką cyfrową;
- w zakresie rozpowszechniania - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
- wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w materiałach marketingowych Organizatora, a także wprowadzanie do pamięci komputerów i urządzeń mobilnych oraz systemów operacyjnych, a także rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na stronie internetowej Organizatora, portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;

-  wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy Organizatora;

W zakresie zdjęć nagrodzonych w Konkursie, z chwilą wydania Nagród Organizator nabywa nieodpłatnie własność i autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych na polach eksploatacji wymienionych powyżej, tj. opisanych w pkt. 4 i 6 Regulaminu Konkursu.