ZGŁOSZENIE ZDJĘĆ NA KONKURS

PhotoArtMedica 2017
Częstochowa-Poland

Proszę o przesłanie maksymalnie 4 zdjęć w każdym z tematów,
nazwa poszczególnych plików ze zdjęciem

powinna być zgodna z regulaminem:

Prace można zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.photoartmedica.com
Wymiar każdej fotografii powinien wynosić około 2000 pikseli dłuższego boku, 300 dpi, w kompresji 7-10. Maksymalny rozmiar każdej fotografii to 2 MB.
Fotografie należy opisać w następujący sposób:
Temat i kolejny numer-imię i nazwisko autora-tytuł pracy-dwuliterowy kod ISO kraju (kody ISO2 dostępne są na stronie : www.fiap.net/pdf/ISO2-en.pdf, np. Polska – PL). Opis fotografii nie powinien przekraczać 200 znaków. Prosimy nie używać znaków takich jak :. , # (*, itp. Dopuszczalne formaty pliku graficznego: JPG, JPEG, PNG, TIFF.

Przykład dla tematu Temat Wolny: TW1-JanKowalski-Pejzazwiosenny-PL
Przykład dla tematu Natura: N1-JanKowalski-Pejzazwiosenny-PL

W rubryce "Tytuł zdjęcia" prosimy powtórzyć tytuł taki jak w opisie pliku ale z polskimi znakami i spacjami.


UWAGA! Pole z tym znakiem * jest wymagane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wpisz kod ochronny:
...