Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz objął Patronatem Honorowym konkurs fotograficzny:
I, II, III, IV, V Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica


 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Częstochowy Krzyszof Matyjaszczyk objął Patronatem Honorowym konkurs fotograficzny:
I, II, III, IV, V Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica