Lekarze - członkowie Izb Lekarskich

i Nauczyciele Akademiccy

Uniwersytetów Medycznych:

 

  ...................

 Jedna

kategoria

 

 

...................

 Dwie

kategorie

 

 

...................

 

Wpłaty proszę dokonać na konto:
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
mBank S.A. 55 1140 1889 0000 2433 3300 1002
z dopiskiem: Konkurs PhotoArtMedica opłata IMIĘ I NAZWISKO, MIASTO

 

 

Studenci krajowych

Uniwersytetów Medycznych (nie dotyczy studiów doktoranckich):

 

 

...................

Jedna

kategoria

 

 

...................

 Dwie

kategorie

 
 

...................

 

Wpłaty proszę dokonać na konto:
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
mBank S.A. 55 1140 1889 0000 2433 3300 1002
z dopiskiem: Konkurs PhotoArtMedica opłata IMIĘ I NAZWISKO, MIASTO